Karp Królewski w wadze od 1,20 kg do 3,00 kg/szt
cena netto 10,00 zł/kg.

Mamy możliwość dostarczyć żywą rybę specjalistycznym transportem (baseny z wodą + natlenianie) w każdy rejon kraju.

Cena uzależniona od tonażu zamówienia.

W sprzedaży posiadamy również tołpygę pstrą w cenie brutto 5,00 zł/kg

Ceny loco Kock

Zapraszamy do kontaktu:

Zamówienia Hurtowe (Kock) – 600 929 571