ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 z dnia 01.03.2021r.
dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Nazwa operacji:

Rozwój „Gospodarstwa Rybackiego Kock” poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2021r, godz. 15:00
Data publikacji zapytania 01.03.2021r

Niezbędne dokumenty ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Formularz ofertowy – załącznik nr 1